WebSite thành viên làm chia sẽ về bixotrade.

Điều Khoản Và Điều Kiện

Công ty Bixo Trade được đăng ký chính thức tại Công ty TNHH Bixo FinTech số 11994515 có trụ sở tại Vương quốc Anh. Trụ sở chính của Công ty chúng tôi đặt tại đây: 40 Dean Street, Soho, London, Vương quốc Anh, W1D 4PX, hoạt động thông qua tài nguyên https://www.bixotrade.com, hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân theo các điều khoản của quy tắc được liệt kê bên dưới, có lực lượng pháp lý bình đẳng với thông tin được trình bày trên các trang khác của trang web này.

1. Quy Định Chung
1.2. Người dùng dự án có cơ hội kiếm tiền với Bixo Trade theo các điều khoản được quy định trong hoạt động tiếp thị của nó. Không có bất kỳ điều kiện cá nhân nào để hợp tác với nhà đầu tư.
1.3. Bằng cách đăng ký trên trang web của dự án, người dùng xác nhận rằng họ đã nghiên cứu Thỏa thuận, đồng ý với tất cả các điều khoản và đồng ý tuân theo chúng. Nếu không, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tạo tài khoản cá nhân trên trang web của chúng tôi.
1.4. Bằng cách đăng ký trên trang web của dự án, người dùng xác nhận rằng họ đã đến tuổi thành niên và có nghĩa vụ chỉ cung cấp thông tin cá nhân đúng sự thật.
1.5. Việc đăng ký tài khoản hoàn toàn miễn phí và không bắt buộc người dùng phải nạp tiền.
2. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên
2.1. Bằng cách đầu tư vào dự án, người tham gia hiểu tất cả các rủi ro và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra các hậu quả bất lợi.
2.2. Công ty có quyền khóa tài khoản của những người tham gia đó, những người sẽ bị phát hiện trong vụ hack. Trong trường hợp này, tài khoản không được mở khóa và số tiền trên đó không được hoàn lại.
2.3. Người tham gia dự án đã đăng ký, đã đến tuổi thành niên, có quyền hợp tác với dự án theo các điều kiện của đề nghị hợp tác và đầu tư đã chọn và cũng có thể tham gia vào các chương trình đặc biệt của công ty.
2.4. Công ty cam kết cung cấp quyền truy cập liên tục của người dùng vào tài nguyên đầu tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, nhưng họ không chịu trách nhiệm về việc mất quyền truy cập vào trang web do lỗi của nhà cung cấp.
2.5. Người sử dụng đồng ý không cung cấp thông tin đăng nhập cho bên thứ ba, nếu không công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả.
2.6. Người tham gia dự án có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để thu hút đối tác, nhưng họ phải hiểu rằng ban quản lý Bixo Trade xử lý thư rác một cách tiêu cực và không khuyến nghị sử dụng phương pháp này để phổ biến thông tin về công ty.
2.7. Ban quản lý dự án đầu tư có quyền sửa đổi kế hoạch thuế quan, các điều khoản của chương trình hợp tác, mở rộng danh sách các hệ thống thanh toán có sẵn cho công việc, thực hiện các chương trình khuyến mãi và trả thưởng. Các khách hàng của công ty sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện đầu tư thông qua phần tin tức hoặc bằng cách gửi thư đến e-mail được chỉ định trong quá trình đăng ký.
3. Điều Khoản Cuối Cùng
3.1. Công ty có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các quy định này. Bất kỳ thay đổi nào trong các quy tắc hợp tác sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được công bố. Đồng thời, công ty không cam kết thông báo riêng cho các nhà đầu tư về những thay đổi đó.
3.2. Các bên không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, nếu đây là kết quả của các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của họ.
3.3. Bạn có thể gửi cho chúng tôi tất cả các đề xuất và mong muốn liên quan đến công việc của nguồn lực đầu tư thông qua biểu mẫu phản hồi.

Trở thành đối tác của chúng tôi tại Bixo trade & bắt đầu hành trình đi đến thành công.

Nền tảng Bixo Trade sẽ hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một cách đơn giản nhưng đáng tin cậy để đầu tư vào Forex & Tiền điện tử.

Mở 1 Tài Khoản
call

Hướng Dẫn Đăng Ký