WebSite thành viên làm chia sẽ về bixotrade.

Anti Spam Policy

Bixo Trade xem việc truyền tải hoặc phân phối bất kỳ e-mail thương mại hàng loạt hoặc không được yêu cầu nào (“Spam”) là một hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể bị trừng phạt. Người sử dụng các dịch vụ BixoTrade bị nghiêm cấm gửi hoặc gửi Thư rác cho bất kỳ khách hàng nào của Bixo Trade.
Để tuân thủ các chính sách chống thư rác quốc tế, Bixo Trade cấm gửi email đến hoặc thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có những nội dung sau:
  •   Tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại
  •   Tiêu đề không hợp lệ hoặc giả mạo
  •   Tên miền internet của bên thứ ba, hoặc được truyền từ hoặc thông qua thiết bị của bên thứ ba, mà không có sự cho phép của bên thứ ba
  •   Bất kỳ kỹ thuật nào nhằm xuyên tạc, che giấu hoặc che khuất bất kỳ thông tin nào trong việc xác định điểm xuất phát hoặc đường truyền
  •   Các phương tiện đánh lừa khác
  •  Thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong dòng chủ đề hoặc chứa nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm
  •   Nếu không, vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi
Bixo Trade nghiêm cấm việc thu thập, khai thác hoặc thu thập địa chỉ e-mail hoặc thông tin khác về khách hàng hoặc người đăng ký của chúng tôi thông qua trang web hoặc dịch vụ của nó. Cũng không được phép sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo cách có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ hoặc sẽ cản trở người dùng khác sử dụng và hưởng các dịch vụ của Bixo Trade theo bất kỳ cách nào.
Các hình phạt dân sự, hình sự hoặc hành chính có thể được áp dụng đối với người gửi và những người hỗ trợ người gửi sử dụng trái phép bất kỳ dịch vụ Bixo Trade nào, liên quan đến việc truyền e-mail không được yêu cầu, bao gồm cả việc truyền e-mail vi phạm chính sách này .
Những người vi phạm luật chống thư rác quốc tế theo các quốc gia sẽ phải chịu các lệnh hoặc hình phạt “chấm dứt và hủy bỏ” từ các cơ quan có thẩm quyền. Cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người vi phạm thái quá, có thể dẫn đến các hình phạt như phạt tiền, tịch thu số tiền thu được và trang thiết bị. Người phạm tội có thể và cũng có thể bị phạt tù.

Trở thành đối tác của chúng tôi tại Bixo trade & bắt đầu hành trình đi đến thành công.

Nền tảng Bixo Trade sẽ hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một cách đơn giản nhưng đáng tin cậy để đầu tư vào Forex & Tiền điện tử.

Mở 1 Tài Khoản
call

Hướng Dẫn Đăng Ký