WebSite thành viên làm chia sẽ về bixotrade.

Chính Sách Bảo Mật

Công ty Bixo Trade được đăng ký chính thức tại Công ty TNHH Bixo FinTech số 11994515 có trụ sở tại Vương quốc Anh. Trụ sở chính của Công ty chúng tôi đặt tại đây: 40 Dean Street, Soho, London, United Kingdom, W1D 4PX. Trong quá trình tương tác với khách hàng, chúng tôi biết một số dữ liệu cá nhân về người dùng của chúng tôi. Tài liệu này trình bày chi tiết cách chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin này.
Công Ty Thu Thập Dữ Liệu Khách Hàng Như Thế Nào?
 1. Thiết bị, bạn sử dụng khi bạn truy cập trang web của dự án BixoTrade, truyền vị trí, địa chỉ IP, dữ liệu hệ điều hành, dữ liệu trình duyệt của bạn, v.v. Dữ liệu này không phải là thông tin cá nhân khai báo danh tính người dùng.
 2. Trong quá trình đăng ký, người dùng chỉ định các dữ liệu như thông tin đăng nhập, tên và e-mail.
 3. Trong quá trình hợp tác với khách hàng, chúng tôi sẽ biết thông tin chi tiết về hệ thống thanh toán mà người tham gia sử dụng để gửi và rút tiền.
 4. Chúng tôi thu thập dữ liệu về hành vi của người tham gia trên trang web của dự án thông qua công nghệ cookie. Bằng cách đăng ký trên trang web, người dùng tự động đồng ý về việc chuyển giao và thu thập thông tin này.
Chúng Tôi Xử Lý Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Như Thế Nào?
 1. Thông tin cá nhân của khách hàng là cần thiết để công ty xác định khách hàng trong hệ thống và thực hiện hoạt động đầu tư. Chúng tôi thu thập mức tối thiểu bắt buộc mà không có sự tương tác giữa công ty và người dùng
 2. Dữ liệu khách hàng riêng biệt, mà chúng tôi thu thập thông qua công nghệ cookie, được sử dụng để phân tích và thống kê nội bộ, đánh giá hiệu quả quảng cáo và kết quả của tài nguyên trong công cụ tìm kiếm.
 3. Thông tin khách hàng được thu thập trong quá trình giao dịch tài chính của họ được bảo mật và chỉ được sử dụng trong phạm vi các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 4. Ngoài ra, công ty có quyền thông báo cho người dùng theo địa chỉ liên hệ được cung cấp về các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng, sự kiện, v.v.
Tiết Lộ Và Bảo Vệ Thông Tin
 1. Công ty cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin nhận được trong quá trình hợp tác với chủ đầu tư.
 2. Thông tin mà công ty sở hữu có thể được tiết lộ trong các trường hợp do pháp luật quy định.
 3. BixoTrade cam kết sử dụng đầy đủ các biện pháp để bảo vệ thông tin và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin đó.
 4. Công ty sử dụng mã hóa dữ liệu đáng tin cậy, tường lửa và kiểm soát tính hợp lệ của quyền truy cập vật lý vào tài khoản. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không xác định được người tham gia và không ai được sử dụng cho mục đích này. Trong khi đăng ký trên trang web của dự án BixoTrade, bạn xác nhận sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao, thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của công ty. Nếu bạn không đồng ý, chúng tôi đề nghị bạn rời khỏi trang web và không làm thủ tục đăng ký.

Trở thành đối tác của chúng tôi tại Bixo trade & bắt đầu hành trình đi đến thành công.

Nền tảng Bixo Trade sẽ hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một cách đơn giản nhưng đáng tin cậy để đầu tư vào Forex & Tiền điện tử.

Mở 1 Tài Khoản
call

Hướng Dẫn Đăng Ký